Версия для печати
http://kirovskschool7.ru/index.php?id=1896&doc=_raspisanie_na_3_sentiabria_2020_chetverg_


Расписание на 3 сентября 2020 (четверг)Расписание на 3 сентября 2020 (четверг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Информатика / Английский..

Технология

Математика

История

Музыка

Английский язык

Литература

Набатова Е.. / Борисова А..

Иванов И.И. / Сметанина ..

Иванченко Е.Г.

Смотерчук Е.Д.

Васильева С.В.

Канарская .. / Маснюк Е.В.

Бакшанова М.В.

2

Английский.. / Информатика

Технология

Английский язык

Русский язык

Русский язык

История

Русский язык

Маснюк Е.В. / Набатова Е..

Иванов И.И. / Сметанина ..

Канарская .. / Борисова А..

Евдокимова А.С.

Вайтекайтене Т.Н.

Максимова Л.П.

Бакшанова М.В.

3

Русский язык

Английский язык

История

Информатика / Английский..

История

Русский язык

Русский язык

Ярушинская Л.И.

Маснюк Е.В. / Канарская ..

Максимова Л.П.

Лаптева Г.А. / Белогурова..

Смотерчук Е.Д.

Вайтекайтене Т.Н.

Бакшанова М.В.

4

Математика

Музыка

Русский язык

Английский.. / Информатика

Математика

Литература

Математика

Селифонова Г.М.

Васильева С.В.

Евдокимова А.С.

Канарская .. / Лаптева Г.А.

Белова В.Н.

Вайтекайтене Т.Н.

Попова Т.И.

5

История

Математика

Литература

Музыка

Литература

Математика

История

Смотерчук Е.Д.

Лаптева Г.А.

Евдокимова А.С.

Васильева С.В.

Вайтекайтене Т.Н.

Селифонова Г.М.

Максимова Л.П.

6

Литература

Литература

Музыка

Математика

 

 

Обществознание

Ярушинская Л.И.

Щерба Р.М.

Васильева С.В.

Попова Т.И.

 

 

Максимова Л.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Биология

Физика

Физкультура

 

 

 

 

Иванова С.А.

Кельманзон М.А.

Ставицкая Д.А.

 

 

 

 

2

Физика

Музыка

Физкультура

Физика (2гр.) Белова В.Н., история (1гр.) Смотерчук Е.Д.

 

Кельманзон М.А.

Васильева С.В.

Ставицкая Д.А.

 

 

3

Геометрия

Русский язык

Музыка

Английский.. / Информатика

Технология

Геометрия

 

Селифонова Г.М.

Кипрухина  Е.А.

Васильева С.В.

Борисова А.. / Мазуренко ..

Иванов И.И. / Сметанина ..

Иванченко Е.Г.

 

4

География

Литература

Физика

Информатика / Английский..

Химия

Обществознание

 

Дедова Л.А.

Кипрухина  Е.А.

Кельманзон М.А.

Мазуренко .. / Белогурова..

Иванова С.А.

Максимова Л.П.

 

5

Русский язык

География

Геометрия

Химия

Русский язык

Русский язык

 

Щерба Р.М.

Дедова Л.А.

Иванченко Е.Г.

Иванова С.А.

Кипрухина  Е.А.

Ярушинская Л.И.

 

6

Английский язык

Геометрия

Русский язык

Физкультура

География

Физкультура

 

Маснюк Е.В. / Белогурова..

Селифонова Г.М.

Бакшанова М.В.

Аверкина М.Ю.

Дедова Л.А.

Ставицкая Д.А.

 

7

Музыка

Английский язык

 

Физкультура

Геометрия

Физкультура

 

Васильева С.В.

Маснюк Е.В. / Белогурова..

 

Аверкина М.Ю.

Селифонова Г.М.

Ставицкая Д.А.

 

8

 

 

 

Геометрия

 

Английский язык

 

 

 

 

Селифонова Г.М.

 

Борисова А.. / Белогурова..

 


 

 

 

 

 

 

 

10а

10б

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Литература

Геометрия

Биология

 

Инд.проект

Информатика

Математика

Кипрухина  Е.А.

Иванченко Е.Г.

Иванова С.А.

 

Васильева Е.В.

Мазуренко С.С.

Никонова М.Н.

3

ОБЖ

Физкультура

Алгебра

География

Экономика

Химия

Физика

Аверкина М.Ю.

Ставицкая Д.А.

Попова Т.И.

Дедова Л.А.

Васильева Е.В.

Иванова С.А.

Кельманзон М.А.

4

Английский язык

Физкультура

Литература

Геометрия

Физика

Математика

История

Борисова А.. / Маснюк Е.В.

Ставицкая Д.А.

Бакшанова М.В.

Иванченко Е.Г.

Иванюк Л.В.

Никонова М.Н.

Васильева Е.В.

5

ОБЖ

Английский язык

Геометрия

Информатика / Английский..

Математика

История

Физика

Аверкина М.Ю.

Канарская .. / Борисова А..

Попова Т.И.

Иванюк Л.В. / Маснюк Е.В.

Никонова М.Н.

Васильева Е.В.

Кельманзон М.А.

6

Физика (1гр), история (2 гр), физика (3гр), история (4гр)

Литература

Математика

Информатика

Кипрухина  Е.А.

Никонова М.Н.

Мазуренко С.С.

7

Физика (1гр), история (2 гр), физика (3гр), история (4гр)

Химия

Английский язык

Информатика

Иванова С.А.

Борисова А.Л.

Мазуренко С.С.

8

 

 

 

 

 

Физика

Английский язык

 

 

 

 

 

Кельманзон М.А.

Маснюк Е.В.

 
02.09.2020, 12:51


Комментарии пользователейПоследний комментарий